پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰

خدمات روانشناسی ورزشی در کهگیلویه و بویر احمد توسعه می یابد

2

نخستین نشست کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات، با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای توسعه همه جانبه فعالیت های پزشکی ورزشی در تمامی نقاط استان کهگیلویه و بویر احمد، در روزهای گذشته اعضای کمیته روانشناسی هیات طی یک نشست هم اندیشی در خصوص برنامه های روانشناسی برای ورزشکاران نقاط مختلف استان به همفکری پرداختند و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.