شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۸

ارائه گزارش عملکرد هیات پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

آرش بهرامی

عملکرد هیات پزشکی ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست هیات های ورزشی این استان تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد، در این جلسه که به ریاست ایزدپور مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، آرش بهرامی دبیر هیات پزشکی ورزشی گزارش عملکردشش ماهه این هیات را ارائه کرد.تاکید بر ساماندهی تمامی ورزشکاران و پوشش پزشکی تمامی مسابقات ورزشی استان از جمله مواردی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.