دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۸

به ریاست دکتر اسکویی برگزار شد؛

نشست هماهنگی کارکنان هیأت پزشکی ورزشی قزوین

نشست هماهنگی قزوین

اعضای هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین جهت بررسی برنامه تفصیلی سال 95 جلسه هماهنگی برگزار کردند.

ه گزارش سایت خبری هیأت؛ در راستای حرکت و فعالیت بر مبنای برنامه ریزی و در نظر گرفتن اهداف کلان فدراسیون در جهت ارائه خدمات بهتر به جامعه ورزشی،   جلسه ای با حضور دکتر اسکوئی رئیس، دکتر کلهر دبیر، ساناز حبیب وند نایب رئیس و مسئولین کمیته های هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین روز یک شنبه بیست و پنجم مهرماه در دفتر هیأت پزشکی به منظور اجرای دقیق و مستمر تقویم اجرایی تدوین شده توسط این هیأت برگزار شد.سپس برنامه تفصیلی تدوین شده هیأت بند به بند با حضور  مسئول کمیته های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، موارد نقص مطرح شد و مقرر شد تا پایان سال به طور جدی این برنامه اجرایی شود.