سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۸

از هیات پزشکی ورزشی بوئین زهرا بازدید شد

بوئین زهرا

دبیر هیات و مسئول کمیته خدمات درمانی هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین از شهرستان بوئین زهرا بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین،   دکتر کلهر دبیر و فرزانه بصروی مسئول کمیته خدمات درمانی هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین در راستای تداوم برنامه­ های هفته تربیت بدنی، روز دوشنبه سوم آبان ماه به شهرستان بوئین زهرا از توابع این استان رفته و ضمن بازدید از هیأت پزشکی و اداره ورزش این شهرستان، جلسه ای با حضور دکتر خوشنویس زاده رئیس هیأت پزشکی، میرفخار رئیس اداره ورزش و حسینی مسئول کمیته خدمات درمانی این شهرستان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار کردند.در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون اهمیت توسعه سطح سلامت ورزشکاران شهرستان و برخورداری آنان از خدمات پزشکی ورزشی از دو حوزه صدور کارت توابع این شهرستان که در زمینه افزایش آمار ورزشکاران تحت پوشش نقش مؤثری ایفا کرده اند، تقدیر شد.