شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳

هیات پزشکی ورزشی اصفهان برگزار کرد؛

دوره تغذیه و روانشناسی ورزشی

تغذیه و روانشناسی اصفهان

همایش یک روزه تغذیه و روانشناسی ورزشی با حضور نمایندگان هیات های ورزشی و مربیان در سالن آموزش هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی اصفهان، این همایش با تدریس دکتر رضا غیاثوند مسئول کمیته تغذیه هیات و با محوریت مکمل های ورزشی و ویتامین ها در ورزشکاران، موارد منع مصرف ویتامین ها در ورزشکاران برگزار شد.همچنین پوربه دانشور دبیر کمیته روانشناسی در مورد اثرات روانی ورزش نکاتی را بیان کرد. با توجه به توافقات صورت گرفته بین هیات پزشکی و اداره کل ورزشی و جوانان استان همایش هایی از این قبیل برای هیات های ورزشی مختلف در طول سال برگزار خواهد شد.