شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۷

پرداخت 450میلیون ریال هزینه درمان به ورزشکاران کرمان

بیش از 450میلیون هزینه درمان به ورزشکاران آسیب دیده استان در سال جاری پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان، دکترحسین جمالیزاده رئیس و مسئول رسیدگی به اسناد پزشکی هیأت با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون پرونده های درمانی 120 ورزشکار آسیب دیده به هیأت استان ارجاع و هزینه درمانی تایید شده به آنان پرداخت شده است.وی رشته ورزشی فوتبال  و شهرستان کرمان را دارای بیشترین آسیب دیده ورزشی اعلام کرد.