شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵

در نشست هیات پزشکی با اداره کل ورزش و جوانان صورت گرفت؛

تصمیم گیری در جهت افزایش ورزشکاران سازمان یافته اصفهان

اصفهان

جلسه مشترک اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان در رابطه با بررسی دلایل عدم رشد اعضاء کمیته خدمات درمانی(بیمه ورزشی) و راهکار های اصلاح آن تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان، در این جلسه که به توصیه رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دستور مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، بازرسی ویژه ستاد نظارت هیات بر صدور کارت بیمه ورزشی در باشگاه های ورزشی مورد تاکید قرار گرفت.در ادامه جلسه کلیه حاضرین در جلسه راهکارهای پیشنهادی خود جهت بهبود شرایط و تعداد بیمه ورزشی ارائه کردند.در پایان راهکارهای برتر با تصویب اعضاءجهت عملیاتی شدن با تقسیم وظایف به اعضاء تفویض شد. از جمله مصوبات این جلسه انجام بازررسی اختصاصی جهت بیمه های ورزشی بصورت ویژه و ضربتی، اطلاع رسانی گسترده خدمات بیمه ورزشی به جامعه ورزشی و آحاد جامعه، معرفی بهتر و بیشتر مراکز پزشکی و درمانی طرف قرارداد با هیات بود.