شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی در قزوین برگزار شد

قزوین

کمیته تغذیه هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین برای ورزشکاران باشگاه المهدی در بخش بانوان کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین؛ سلاله سادات خضری کارشناس ارشد تغذیه و مسئول کمیته تغذیه هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین روز پنج شنبه مورخ ششم آبان ماه برای ورزشکاران باشگاه المهدی در واحد آموزش هیأت کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی برگزار کرد.در این کارگاه آموزشی که از دوره های غیر مدون بود بیش از 35 نفر از بانوان ورزشکار شرکت کردند.