یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲

به دنبال نشست مسئولان کهگیلویه و بویر احمد صورت گرفت؛

شکل گیری تعامل پزشکی ورزشی و تربیت بدنی سازمان زندان ها

کهگیلویه

نشست هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و هیات پزشکی ورزشی کهگیلویه و بویر احمد با تربیت بدنی زندان ها در خصوص پیگیری تفاهم نامه امضا شده بین فدراسیون پزشکی ورزشی و سازمان زندان ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد، در نشست معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان به همراه رئیس کمیته خدمات درمانی هیات  با معاوت فرهنگی و مدیر تربیت بدنی سازمان زندان های استان پیگیری تفاهم نامه فدراسیون پزشکی ورزشی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیت بدنی مورد تاکید قرار گرفت در این نشست حکمتی معاون توسعه ورزش  اداره کل ورزش و جوانان استان بر فراهم شدن زمینه  اجرایی شدن این تفاهم نامه تاکید کرد.