یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵

دکتر گلدوزیان در هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی مشهد ابقا شد

خراسان رضوی

دکتر رضا گلدوزیان رییس هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی مجددا در مجمع عمومی و انتخابات انجمن پزشکان عمومی مشهد در هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی خراسان رضوی، انتخابات انجمن پزشکان عمومی مشهد در روز جمعه هفتم آبان ماه با حضور پزشکان عمومی مشهد در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد و طی آن 9 نفر اعضای هیات مدیره اصلی،   یک نفرعضو علی البدل و یک نفر بازرس برای انحمن از بین 32 نفر کاندیدا انتخاب شدند. در این میان دکتر گلدوزیان با کسب 193 رای در عضویت هیات مدیره باقی ماند.