یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰

به دنبال نشست دکتر اسکویی و مشهدی آقایی ؛

پایگاه قهرمانی ورزش قزوین تحت پوشش پزشکی ورزشی قرار گرفت

قزوین

تمامی اعضای پایگاه قهرمانی ورزش قزوین خدمات رایگان تخصصی از هیات پزشکی ورزشی استان دریافت می کنند..

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی قزوین، در نشست دکتر اسکوئی رئیس این هیأت با محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان تفاهم نامه ای امضا شد که بر اساس آن مقرر شد تمامی اعضای پایگاه قهرمانی با معرفی نامه از سوی اداره کل ورزش و جوانان از خدمات مشاوره تغذیه، روانشناسی ورزشی، دوره های آموزشی و در صورت وقوع آسیب ورزشی از خدمات فیزیوتراپی رایگان هیات پزشکی ورزشی بهره مند شوند.