دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴

پشت صاف

پشت صاف

صافی قسمت فوقانی پشت را وضعیت نظامی نیز میگویند.

l مشخصه این وضعیت، کاهش قوس پشتی و پایین افتادگی استخوان کتف و ترقوه است (کتفها از پشت به همدیگر نزدیک شده اند) بااین وضعیت صاف شدن گردن نیز مشاهده میشود و احتمال چرخش قدامی لگن نیز وجود دارد.علل پشت صاف1- وضعیتها و عادات غلط2- کوتاهی عضلات پشت (متوازی الاضلاع Rhomboids )3-ضعف و کشیده شدن عضلات سینه ای (عضلات سینه ای کوچک Pectoralis minor –عضله سینه ای بزرگ Pectoralis major –عضله دندانه ای قدامی Serratus anteriorعوارض پشت صاف1-درد مبهم در قسمت فوقانی پشت2-فشردگی دیسک در ناحیه خلفی فوقانی ستون فقرات3-فشردگی اعصاب نخاعی در ناحیه خلفی فوقانی4-کاهش تحرک ستون فقرات پشتی5-خستگی در عضلاتی که برای این وضعیت فعال هستند.6-کوتاهی عضلات صاف کننده پشت و نزدیک کننده های کتف به ستون مهره ها7-طویل و ضعیف شدن دور کننده های استخوان کتف از ستون مهره ها و عضلات بین دنده ای در قدام(Intercostal muscle)تشخیص پشت صاف1-استفاده از خط شاقولی:دراین ناهنجاری وقتی که خط شاقولی از نقاط شاخص گذشت ناحیه سینه ای و پشتی را به نسبت مساوی 50-50 تقسیم نمی کند بلکه درصدی که در خلف خط شاقولی باقی می ماند کمتر ازمقدار طبیعی است و در این افراد کتفها به سمت پایین و عقب حرکت کرده اند.2- استفاده از صفحه شطرنجی:مشابه خط شاقولی عمل میشود.حرکات اصلاحی برای پشت صافحرکات کششی1-فرد روی صندلی مینشیند و تنه رابه سمت جلو خم میکند. این حرکت موجب کشیده شدن عضلات پشت میشود.2-فرد روی صندلی مینشیند سروسینه رابه سمت جلو خم میکند درانتهای دامنه حرکتی فرد دیگر دست پشت سر او میگذارد و فشار وارد میکند که این کار به کشش بیشتر عضلات بازکننده گردن و پشت منجر میشود.3-اگر کوتاهی مربوط به عضلات پشت و کمر باهم باشد بایستی هردوگروه کشیده شوند برای این منظور فرد با پاهای صاف روی زمین می نشیند سپس سعی میکند سر، پشت و کمر را خم نموده و با نزدیک کردن دستها به پاها تمامی عضلات پشت و کمر کشیده شوند. فرد دیگری میتواند از پشت فشار وارد کند تا عضلات بیشتر کشیده شوند.4-اگرکوتاهی مربوط به عضلات گردن، پشت و کمر باشد فرد روی صندلی می نشیند سپس سر، تنه و کمر را خم می نماید و دستها رااز بین پاها عبور میدهد تابه زمین برسد این حرکت باعث کشش عضلات کوتاه شده گردن، پشت و کمر میشود. برای کشش بیشتر از فرد دگر میتوان کمک گرفت تاسر رابه پایین فشار دهد و میزان خم شدن را در کل تنه افزایش دهد.5-فرد در وضعیت ایستاده شانه ها را در جلو بهم نزدیک می نماید این حرکت موجب کشش عضلات نزدیک کننده کتفها میشود.6-فرد در وضعیت ایستاده دستها و شانه ها رابه سمت مخالف میبرد. این حرکت موجب کشیده شدن عضلات نزدیک کننده کتفها میشود.7-فرد درحالت ایستاده قرار میگیرد سپس بازو را درزاویه 90 درجه خم میکند و بعد به سمت جلو حرکت میدهد این حرکت باعث تقویت عضلات دورکننده کتفها (عضله دندانه ای قدامی Serratus anterior )میشود.8-فرد به پشت میخوابد بازوی خود را 90 درجه خم می کند دراین حالت درمانگر دست خود را در دست شخص قرار داده و با دست دیگر آرنج وی را حمایت میکنددراین وضعیت فرد تلاش می نماید بازوی خود را به سمت بالا حرکت دهد و درمانگر آنرا به سمت پایین فشار میدهد این حرکت یک تمرین مقاومتی برای عضله دندانه ای قدامی می باشد.روش اندازه گیری انعطاف پذیری عضلات پشت، پشت رانوپشت ساقبرای مشخص شدن پیشرفت در کشش این عضلات میتوان ازروش زیراستفاده نمود:فرد دروضعیت نشسته با پاها وزانوهای صاف و مچ پا در وضعیت 90 درجه قرار میدهدسپس یک جعبه مربع شکل در جلوی پاهای فرد قرار میدهیم و روی آن یک خط کش ثابت شده قرار میگیرد فرد عمل خم کردن تنه را انجام میدهد وقتی دستها رابه جلو میآورد و روی خط کش میگذارد عدد واقع در انتهای انگشت میانی را میخواند و این معیاری برای دفعات بعد است فرد میتواند بفهمد که تا چه میزان بهبود یافته یا اصلا“ تغییر نکرده است.اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.