پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۴

نکاتی درباره اثر ورزش بر رشد کودکان و نوجوانان

کودکان

ورزش منظم یک راهبرد مهم حفظ سلامتی در کودکان و نوجوانان است.

ورزش کنترل وزن را تسهیل می کند

به افزایش استحکام استخوان ها کمک می نماید

عوامل خطرساز قلبی عروقی را بهبود می بخشد

سلامت روانی را ارتقا می دهد

تمرین و بافتهای ویژه: نسوج استخوانی (اسکلتی)

ورزش و فعالیت های بدنی عامل مهم و تاثیر گذار در رشد مناسب جسمی، روانی و نیز روند یادگیری کودکان به شمار می رود

اعتماد به نفس آن ها را بالا می برد

زمینه ساز رشد در محدوده های روانی و معنوی کودکان

کودک به تدریج می آموزد چگونه دستورات را اجرا و به قوانین احترام بگذارد

خلاقیت ها، مهارت ها و توانمندی های جسمی را در زندگیشان تقویت می بخشد

کودکان با شرکت در رقابت های ورزشی و بازی علاوه بر کشف استعداد های نهفته خود می توانند موقعیت های ورزشی و غیر ورزشی خود را افزایش دهند

از دیگر تاثیر مثبت ورزش در رشد جسمی کودکان است با این که کودک در ابتدا به دلیل ناتوان بودن به دیگران متکی است اما جریان رشد هر چند کند و در او این امکان را فراهم می سازد تا از وضعیت بی تعادلی و ناتوانی به سوی استقلال پیش رود

کوشش و تلاشی که کودکان در حین یک مسابقه ورزشی از خود نشان می دهند اعتماد به نفس آن ها را بالا می برد و از آن جایی که شرکت در مسابقه همیشه با پیروزی همراه نیست آن ها با این حقیقت از زندگی آشنا می شوند  درک می کنند که همیشه و در هر شرایطی نمی توان برنده میدان بود شکست و پیروزی واقعیت هایی هستند که باید آن ها را شناخت و تجربه نبود و تحمل پذیرش آن را نیز داشت.

شایان ذکر است ورزش و بازی برای کودکان با هر توانایی و در هر سنی مهم است زیرا پایه خواندن، نوشتن منطق، ریاضی و خلاقیت کودک از بازی آغاز می شود

.

 ساره آذر نیور / کارشناس ارشد روانشناسی/هیات پزشکی ورزشی گیلان