پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸

هیات پزشکی ورزشی قزوین برگزار کرد؛

دوره آموزشی ناظرین باشگاه ها

شتاد نظارت قزوین

دوره آموزشی ناظرین ستاد نظارت بر باشگاه ها توسط هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین تحت نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت؛ دوره آموزشی ناظرین با هدف آشنایی با قوانین و مقررات و الزامات بهداشتی باشگاهها و ساماندهی فعالیت های بازرسین هیأت پزشکی ورزشی روز چهارشنبه دوازدهم آبان در واحد آموزش هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین برای ناظرین و اعضای هیأت پزشکی ورزشی برگزار شد.در این دوره دکتر اسکوئی رئیس هیأت توضیحات جامعی درخصوص ایمنی و بهداشت باشگاههای ورزشی ارائه کرد. سپس سید فؤاد یگانگی مسئول امور باشگاههای اداره کل ورزش و جوانان استان، قوانین و مقررات تأسیس و فعالیت باشگاههای ورزشی را تشریح کرد. در ادامه دکتر افسانه گلشن راز به عنوان مدرس فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص مکمل های ورزشی، قوانین نظارتی تهیه و توزیع مکمل ها و فهرست مواد و روش های ممنوعه مطالب مفیدی را عنوان کرد و در پایان سعید عباسی مسئول ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای ورزشی هیأت به بیان قوانین ستاد نظارت بر باشگاهها پرداخت.