پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰

مرکز فیزیوتراپی در شاهرود سمنان ایجاد می شود

سمنان

برنامه ریزی لازم جهت راه اندازی مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی شاهرود سمنان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی سمنان، در این نشست که درمحل هیات پزشکی ورزشی استان و با حضور دکتر حیدریان و دکتر  نقیبی روسای هیات پزشکی ورزشی سمنان و شاهرود برگزار شد، در خصوص راه اندازی کلینیک فیزیوتراپی اعم از گرفتن مجوز از دانشگاه، وسایل و تجهیزات فیزیوتراپی از فدراسیون پزشکی، ساختمان مرکز فیزیوتراپی با هماهنگی اداره ورزش و جوانان بحث و روند کار بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین در خصوص آمار ورزشکاران سازمان یافته نیز مباحثی مورد توجه قرار گرفت.