شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰

برگزاری کارگاه حرکات اصلاحی در گلوگاه مازندران

گلوگاه

کارگاه حرکات اصلاحی ویژه ورزشکاران رزمی در سالن ایثار گران شهرستان گلوگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان مازندران، هیات پزشکی ورزشی شهرستان گلوگاه یکدوره کارگاه حرکات اصلاحی ویژه ورزشکاران رزمی با مدرسی ملک محمودی کارشناس ارشد تربیت بدنی در سالن ایثارگران برگزار کرد.تعداد 35 نفر از ورزشکاران رشته های رزمی در این کارگاه حضور داشتند.