شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶

وضعیت طبیعی بدن هنگام راه رفتن

حرکات اصلاحی

راه رفتن به عنوان یک فعالیت عضلانی مستمر علاوه بر آنکه میتواند در شکل گیری وضعیت بدنی افراد به ویژه کودکان و نوجوانان تاثیر فراوانی داشته باشد.

همچنین وضعیتهای بدنی افراد میتواند به گونه ای متقابل نحوه راه رفتن انان را نیز تعیین نماید. راه رفتن به عنوان یک وضعیت پویا دارای مشخصه های طبیعی و معین است هرچندعواملی چون سن، جنس، نوع کفش و سطحی که راه رفتن در آن انجام میگیردو عوامل دیگر میتواند در هریک از مشخصه های راه رفتن طبیعی، تغییراتی ایجاد نماید.مراحل و مشخصه های راه رفتن طبیعیبالابودن مرکز ثقل آدمی، دوپا بودن و سطح اتکاء اندک او نسبت به سایر حیوانات هرچند جابجایی او را آسان می نماید اما حفظ تعادل ایستا و پویای او را مشکل تر وکارکرد عضلات و فشار وارد بر استخوان ها و لیکامنت ها را افزایش میدهد ازاین رو برخی راه رفتن را چنین تعریف کرده اند:بازیابی سطح اتکاء جدید برای پیشگیری از سقوطهای پیایی. راه رفتن شامل دومرحله می باشد:۱- مرحله سکون۲- مرحله نوسان۱- مرحله سکون یا حمایت(SUPPORT PHASE) :در مرحله یک پا به هنگام راه رفتن به مرحله ای که پا زمین را لمس می کندتا مرحله ای که آنرا ترک می نمایدمرحله حمایت یا سکون می گویند.مرحله سکون خود به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد:۱- ضربه پاشنه به زمین۲-تماس کف پا با زمین۳- بلندشدن پاشنه از زمین۴- جداشدن انگشت شست از زمین۲- مرحله نوسان(Swing phase) :به مرحله ای که پا در وضعیت تعلیق قرار داشته و تماسی با زمین نداردمرحله نوسان میگویند.مرحله نوسان نیز به ترتیب شامل مراحل زیر است:۱- سرعت گرفتن اندام۲- به جلورانده شدن اندام۳-کاهش یافتن سرعت اندامبه مرحله ای که هردو پا همزمان بر روی زمین قرار دارند مرحله حمایت دوگانه میگویند. در راه رفتن های سریع این زمان کمتر و در دویدنها این مرحله دیده نمی شود و همچنین در راه رفتن های کند برمقدارآن افزوده میشود.برای شناخت راه رفتن طبیعی از غیرطبیعی توجه به هریک از مشخصات زیر نیز ضروری می باشد:۱-دوره راه رفتن:به اتفاقات مشابه و متوالی در یک اندام گفته میشود یعنی از ضربه یک پاشنه تاضربه پاشنه بعدی همان پا۲-طول گام:فاصله خطی میان دو اندام را طول گام می گویند که این فاصله در مردان به طور متوسط بیشتر از زنان است. به طور کلی متوسط طول گام در انسان ۴۰ سانتی متر است.۳-خط پیشرفت:مسیر پیشروی را می گویند که در آن انگشت شست پا نسبت به خط پیشروی یا پیشرفت دارای یک زاویه ۷ درجه می باشد.۴-عرض گام:فاصله بین دوپا رابر روی خط پیشرفت عرض گام میگویند که به هنگام راه رفتن سریع طول آن کاهش می یابد، عرض گام اگر بیشتر باشد موجب تعادل بیشتر میشود (مانند کودکان در ابتدای راه رفتن انجام میدهد) عرض گام در مردان اندکی کمتر از زنان است اما بطور متوسط عرض گام ۵ تا ۱۰ سانتی متر می باشد.اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی- دبیرهیأت پزشکی ورزشی استان کرمان


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.