یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶

اعلام نتایج آزمون نهایی ماساژ ورزشی استان زنجان

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی نتایج آزمون نهایی دوره ماساژاستان زنجان را اعلام کرد:

پذیرفته شدگان  با در دست داشتن نامه کاروزی ۵۰ ساعته ماساژ ورزشی پس از هماهنگی با مسئول مربوطه جهت دریافت مدارک خود به هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان مراجعه نمایند.اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر میباشد: نام خانوادگینامکرمیمهدی دوراندیشوحید عالمیامیرمغانلوسعیدمصطفویکاظمبهرامیمسعودحسینیهادینظریمعصومهبهرامیمنیژهقوائیلعیاحاجلوزلیخاداوودی فرزهرهرادیناییامنهکاظمیزیبااسماعیلیفائزهنظریفاطمهنوروزیمریمطاهرینیلوفرذوالفقاریمعصومهذوالفقاریزهرابیاتمریمعزیزیزهرهرمضانینرگسملکی رادمعصومهارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.