دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸

دکتر نوروزی در مجمع عمومی هیات پزشکی ورزشی البرز:

تمرکز زدایی جزء اهداف اصلی فدراسیون پزشکی ورزشی است

مجمع البرز 23

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع عمومی هیات پزشکی ورزشی استان البرز بر لزوم تمرکز زدایی به عنوان یکی از اهداف این فدراسیون تاکید کرد.

به گزارش دفتر البرز پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر غلامرضا نوروزی در این مجمع از استان البرز به عنوان یکی از منظم ترین و ساختارمندترین هیات های پزشکی ورزشی کشور یاد کرد که توانسته است در طول سالیان گذشته چه در زمانی که هیات شهرستان کرج بود و چه از زمانی که استان البرز تشکیل شد و هیات پزشکی ورزشی آن نیز استانی شد در راه ارائه خدمات به ورزشکاران موفق بوده و در تمامی کمیته ها همیشه بین استانهای برتر حضور داشته باشد.

دکتر نوروزی یکی از اهداف فدراسیون پزشکی ورزشی را تمرکز زدایی عنوان کرد و اضافه کرد: «این فدراسیون با نیت خدمات رسانی یکسان در سطح کشور، توانمند کردن استان ها از لحاظ زیر ساخت های تجهیزاتی و فضای فیزیکی را دستور کار قرار داده است و تا کنون 20 استان از این لحاظ به توانمندی رسیده اند و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است. در این میان توجه ویژه به شهرستان های مرکز استان که در این مدت مغفول مانده بود، مورد نظر است.»

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در خصوص اتفاقات جدیدی که در خصوص پوشش پزشکی مسابقات خواهد افتاد ، گفت: « در جلساتی که با مرکز فوریت ها و اورژانس کشور داشتیم مقرر شد تا پوشش مسابقات لیگ برتر فوتبال در فصل جدید را به شکل پایلوت به فوریت های پزشکی سپرده شود.»

ویبا توجه به شرایط ویژه ای که برای ورزشکاران ملی پوش ایجاد شده است بر لزوم گسترده تر شدن چتر حمایتی فدراسیون پزشکی ورزشی به ویژه در خصوص ورزشکاران المپیکی و جهانی تاکید کرد و همچنین از عزم جدی این فدراسیون در جهت همکاری ویژه و به شکل عضو اصلی با کمیسیون ماده پنج خبر داد.

گزارش تصویری1

گزارش تصویری2