پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۴

درون گرایی و برون گرایی در ورزش

برون گرا

دو سوال بسیار مهم برای تعیین این که آیا شما درون گرا و یا برون گرا هستید از این قرار است: کدام یک به من انرژی بیشتری می دهد: تبادل با سایر اشخاص و یا یا خود بودن؟ می خواهم انرژی ام را کجا صرف کنم:در دنیای بیرون اشخاص و اشیا یا در دنیای درون ایده ها و اندیشه ها؟

برون گراها دیگران محور هستند! به عبارت دیگر آنها انرژی خود را از دیگران می گیرند و آن را به دیگران هم می دهند.

اما درون گراها خودمحور هستند.

 البته این بدان معنا نیست که خود خواهند به جای آن بیشتر به خودشان متکی هستند. درون گرا دارایی هایشان را متوجه درون خود می کنند زیرا ترجیح می دهند از تجربیات و دانسته های خود استفاده کنند.

درون گراها برای دریافت جواب به درون خود توجه می کنند برون گراها از خود می پرسند ( به طور ناخوداگاه) من با دیگران و با اشیای بیرون از خود چگونه رابطه برقرار می کنم؟ و حال آن که درون گراها از خود می پرسند ( باز هم به طور ناخوداگاه) دیگران با من در چه رابطه ای هستند؟

اشخاص با توجه به تیپ ترجیحی خود در دنیا کارهای متعددی انجام می دهند.

برون گراها ترجیح می دهند از هر کاری علم و اطلاعی داشته باشند. به همین دلیل این اشخاص در هر زمینه اطلاعی دارند.

برخلاف برون گراها، درون گراها ترجیح می دهند تنها به یکی دو موضوع بپردازند و در آن به تبحر لازم برسند.

شناخت دقیق تیپ های شخصیتی در هدایت تحصیلی، ورزشی و قهرمانی به خانواده ها و مربیان کمک شایانی می کند.

شاید لازم باشد مربیان و والدین قبل از شروع فعالیت ورزشی، شاگرد و نوآموز را مورد بررسی روان شناسانه قرار دهند؛ و بعد از نتایج آزمونها پیشنهادات تخصصی و راهگشایی داشته باشند.

اغلب تنش های بین بازیکنان، مربیان در تمرین و مسابقات ناشی از تفاوت و عدم شناخت تیپ های شخصیتی است که در ابتدا شناسایی نشده است.

برخی ورزشکاران نیز بر خلاف مشخصات تیپ شناسی در محیطی مخالف با روحیات خود قرار می گیرند که هیچ گاه از آن فعالیت، شغل و یا رشته ورزشی خاص احساس لذت یا رضایت نمی کنند.

راحت ترین مثال:اشتباه در انتخاب یا پیشنهاد رشته های گروهی یا انفرادی، برخوردی یا غیر برخوردی، توپی یا غیر توپی، راکتی یا غیر راکتی، قهرمانی یا سلامتی از سوی ورزشکار است.

(از کتاب روانشناسی کوه نوردی،  نوشته: علی رضا احمدی)
نسرین نازیی روانشناس ورزشی هیات پزشکی ورزشی استان کرمانشاه

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.