پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲

کارگاه آموزشی نقش مکمل ها و دمنوش های گیاهی در چربی سوزی در کرمانشاه برگزار شد

تغذيه كرمانشاه

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در کمیته آموزش هیات پزشکی ورزشی مبنی بر ارتقاء سطح دانش مربیان و ورزشکاران کارگاه آشنایی با مکمل های گیاهی موثر در چربی سوزی روز چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ماه در محل سالن آموزشی شهید هایان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش دفتر کرمانشاه پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران در این دوره شرکت کنندگان با آموزه های علمی و کاربردی در خصوص رژیم های غذایی چربی سوزی با رویکرد استفاده از مکمل های گیاهی ، داروهای چربی سوز، بررسی انواع رژیم های کاهنده وزن در رشته های ورزشی دارای رده وزنی، طب سمتی و دمنوش های گیاهی چربی سوز را با تدریس دکتر مریم شیرمستی مسوول کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی آشنا شدند.

کمیته آموزش هیات پزشکی ورزشی در راستای تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته ضمن نیازسنجی از جامعه ورزشکاران به صورت مستمر و پویا در تعامل سازنده و مثبت با هیات های ورزشی، باشگاه ها، ادارات و نهادها نسبت به پوشش خدمات آموزشی به صورت تخصصی و با رویکرد ارتقاء سطح دانش و بهبود عملکرد ورزشکاران برگزار و بر این اساس با حضور اساتید مجربو متخصص آخرین سرفصل های روز را آموزش و ارایه خواهند داد.