• کج گردنیWryneck یاTorticollis

  کج گردنیWryneck یاTorticollis

  به انحراف طرفی ستون مهره های گردنی همراه با چرخش سر به یک طرف ،کج گردنی یا سرکج می گویند.همچنین به این ناهنجاری اسکولیز نیز گفته می شود.

 • ناهنجاری زانوی خم

  ناهنجاری زانوی خم

  وقتی که خط شاقولی درنمـای پهلـویی ازنقاط شاخص عبور کرده و در زانـو از پشـت نقطـه شـاخص عبورکـند، (یعنی بـا فاصـله زیـاد ازپشـت کشـکک) این ناهنجاری ایجاد می شود.

 • گودی کمر و حرکات اصلاحی(2)

  گودی کمر و حرکات اصلاحی(2)

  وقتی میزان انحنای کمر به حدی بیشتر از میزان طبیعی آن می رسد برای نامیدن آن اصطلاحا از کلمه ی هیپرلوردوزیس(hyperlordosis) یا گودی بیش از حد کمر استفاده می کنیم.

 • گودی کمر و حرکات اصلاحی(۱)

  گودی کمر و حرکات اصلاحی(۱)

  یکی از شایع ترین اختلالات در انحنای ستون فقرات، گودی بیش از حد کمر(لوردوز) است. بسیاری از ما علت کمردردهای خود را گودی بیش از حد کمر می دانیم.