حرکات اصلاحی

 • کج گردنیWryneck یاTorticollis

  کج گردنیWryneck یاTorticollis

  به انحراف طرفی ستون مهره های گردنی همراه با چرخش سر به یک طرف ،کج گردنی یا سرکج می گویند.همچنین به این ناهنجاری اسکولیز نیز گفته می شود.

 • ناهنجاری زانوی خم

  ناهنجاری زانوی خم

  وقتی که خط شاقولی درنمـای پهلـویی ازنقاط شاخص عبور کرده و در زانـو از پشـت نقطـه شـاخص عبورکـند، (یعنی بـا فاصـله زیـاد ازپشـت کشـکک) این ناهنجاری ایجاد می شود.

 • گودی کمر و حرکات اصلاحی(2)

  گودی کمر و حرکات اصلاحی(2)

  وقتی میزان انحنای کمر به حدی بیشتر از میزان طبیعی آن می رسد برای نامیدن آن اصطلاحا از کلمه ی هیپرلوردوزیس(hyperlordosis) یا گودی بیش از حد کمر استفاده می کنیم.

 • گودی کمر و حرکات اصلاحی(۱)

  گودی کمر و حرکات اصلاحی(۱)

  یکی از شایع ترین اختلالات در انحنای ستون فقرات، گودی بیش از حد کمر(لوردوز) است. بسیاری از ما علت کمردردهای خود را گودی بیش از حد کمر می دانیم.

 • سرکج

  سرکج

  این تغییر شکل با چرخش و کج شدن سر مشخص می شود و عبارتست از انحراف طرفی ( مهره های گردنی ) ، این اختلال ممکن است مادرزادی ، اکتسابی ، حاد ، موقت یا مزمن باشد .

 • ناهنجاری سر به جلو

  ناهنجاری سر به جلو

  عارضه سر به جلو بیماریی است که ناشی از داشتن عادات نامناسب در نحوه نشستن و ایستادن برای مدتی طولانی است.

 • لگن مایل

  لگن مایل

  یکی دیگر از ناهنجاری های اندام تحتانی لگن مایل است.

 • بهترین حالت برای نشستن

  بهترین حالت برای نشستن

  افراد با توجه به وضعیت بدنی ،عادت ،وضعیت فرهنگی و اجتماعی...روشهای متفاوتی را برای نشستن انتخاب می کنند به همین دلیل است که معمولا“ نمی توان یک روش مشخص به افراد توصیه کرد .

 • کمرصاف Flat back یاLumbar Kyphosis

  کمرصاف Flat back یاLumbar Kyphosis

  کاهش انحنای (قوس)ستون فقرات در ناحیه کمری به طوریکه از حد طبیعی کمتر باشد (۳۰ درجه)ناهنجاری صافی کمر میگویند در این ناهنجاری زاویه کمری –خاجی کم شده و لگن به سمت عقب چرخش پیدا میکند.

 • ناهنجاری کف پای صاف:flat foot

  ناهنجاری کف پای صاف:flat foot

  آیا تابحال به کف پای خود به منظور بررسی و تشخیص مناطق تحمل وزن بدنتان نگاه کرده اید؟ آیا می دانید با تشخیص مناطق تحمل وزن در کف پا می توانید از طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن وضعیت کف پایتان مطلع شوید؟