درمانگاه و نوبت دهی

درمانگاه برنامه

- برای گرفتن نوبت به صورت آنلاین اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل اصلی درمانگاه مرکزی فدراسیون پزشکی ورزشی

- به دلیل شرایط کرونا ورود همراه بیمار به درمانگاه ممنوع می باشد.