همه‌ی خبرهای امروز
 • ۱۳۹۴-۰۳-۰۵ ۱۰:۴۰

  خبر

  گزارش وضعیت پرداخت هزینه درمان ورزشکاران مصدوم درسال 1393

 • ۱۳۹۴-۰۳-۰۵ ۱۰:۱۱

  خبر

  صدور رایگان گواهی سلامت برای ورزشکاران تحت پوشش بیمه ورزشی

  طبق اطلاعیه صادر شده معاینه پزشکی و صدور گواهی سلامت بصورت رایگان در محل دفتر هیات پزشکی ورزشی برای کلیه ورزشکاران دارای کارت بیمه ورزشی شروع گردید.

 • ۱۳۹۴-۰۳-۰۵ ۱۰:۰۵

  خبر

  صدور رایگان گواهی سلامت برای ورزشکاران تحت پوشش بیمه ورزشی

  طبق اطلاعیه صادر شده معاینه پزشکی و صدور گواهی سلامت بصورت رایگان در محل دفتر هیات پزشکی ورزشی برای کلیه ورزشکاران دارای کارت بیمه ورزشی شروع گردید.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۳:۰۲

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۳:۰۱

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۳:۰۰

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۳:۰۰

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۸

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۶

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۴

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۳

  خبر

  درخواست از ورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی از کلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها و باشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۰

  خبر

  درخواست ازورزشکاران جهت عضویت در کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی

  رئیس هیات پزشکی ورزشی ازکلیه باشگاهها وهیاتهای ورزشی درخواست نمودند که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود درکمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند . به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی رئیس هیات پزشکی استان طی اطلاعیه ای به کلیه هیاتها وباشگاههای ورزشی درخواست نمود که نسبت به عضویت ورزشکاران تحت پوشش خود درکمیته خدمات درمانی هیات پزشکی جدی باشند.

 • ۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۰:۰۵

  آغاز بازرسی از باشگاه ها و اماکن ورزشی استان

  دور جدید بازرسی از باشگاهها و اماکن ورزشی استان با هدف نظارت بر عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات ورزشی توسط تیم بازرسی هیئت پزشکی شروع شد. به گزارش روابط عمومی ، رئیس هیات پزشکی استان از شروع بازرسی باشگاهها و اماکن ورزشی استان ازابتدای سال جاری خبر داد.

 • ۱۳۹۲-۰۵-۲۸ ۱۲:۱۴

  خبر

  پرداخت هزینه درمان

  پرداخت هزینه درمان ورزشکاران آسیب دیده استان

 • ۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۱۳:۱۵

  دوره های اموزشی

  دوره های آموزشی پزشکی ورزشی

  برگزاری کلاسهای آموزشی

 • ۱۳۹۲-۰۵-۲۶ ۰۹:۵۳

  خبر

  شرکت در نشست مشترک

  شرکت دبیر هیات پزشکی در نشست مشترک دبیران هیات های ورزشی استان با معاون مدیر کل ورزش و جوانان استان