دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۸

هییت پزشکی ورزشی در راستای ستاد نظارت برسلامت باشگاه ها عضو کمیسیون ماده 5

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،برومند: نظارت،آموزش ،مشاوره و پوشش دهی مسابقات و ارایه خدمات درمانی مناسب از ارکان و وظایف و مسوولیت های خطیر هیئت استانی برشمرد و اظهار داشت:باید با همکاری بازرسان اداره کل،زمینه های اجرای صحیح قوانین و مقررات برای جلوگیری از عواقب سوء احتمالی و ایجاد فضای امنیت روانی و اجتماعی و آرامش خانواده های برای سپردن فرزندان شان در محیط های ورزشی بیش از پیش فراهم شود.

 


،به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،برومند:بازرسی،نظارت،آموزش ،مشاوره و پوشش دهی مسابقات  و ارایه خدمات درمانی مناسب را از دیگر ارکان و وظایف و مسوولیت های خطیر هیئت استانی برشمرد و اظهار داشت:باید با همکاری بازرسان اداره کل،زمینه های اجرای صحیح قوانین و مقررات برای جلوگیری از عواقب سوء احتمالی و ایجاد فضای امنیت روانی و اجتماعی و آرامش خانواده های برای سپردن فرزندان شان در محیط های ورزشی بیش از پیش فراهم شود.


تحت پوشش قرار گرفتن طیف بی شماری از جوانان و نوجوانان در قالب برگزاری کلاس های اوقات فراغت در رشته های مختلف ورزشی ،بر ضرورت بیمه شدن خدمت گیرندگان تاکید کرد.


 جواد خامسان،رییس هیئت پزشکی-ورزشی استان در این دیدار با ارایه گزارش از روند اجرای فعالیت ها ،چارچوب کاری هیئت در سال جاری را مبتنی بر مدار توسعه آموزش و فرهنگ سازی آن در بین هیئت های ورزشی برشمرد و بیان داشت: در همین راستا دوره کشوری را به میزبانی استان برگزار کردیم.وی پای بندی هیئت در مدیریت هزینه ها ،ایجاد خودکفایی،خرید تجهیزات به روز و استاندارد و اجرای عملیات احداث ساختمان هیئت در مرکز استان،رعایت انظباط و شفافیت مالی را یکی از وجوه برجسته کاری هیئت پزشکی-ورزشی استان دانست


از جمله مصوبات این جلسه،حضور نماینده هیئت استان به عنوان عضو ناظر در کمیسیون ماده 5 استانی برای ارایه گزارش عملکرد باشگاه ها بویژه در بخش تمدید پروانه کاری بود.
در این جلسه،مهدی عجمی نژاد،معاون توسعه امور ورزش،علی قاسمی،دبیر هیئت پزشکی-ورزشی استان و برخی از مشاورین سرپرست اداره کل نیز حضور داشتند.