دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۴

تلاش برای نظارت بیشتر بر اماکن ورزشی خراسان شمالی

خراسان شمالی

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان خراسان شمالی خواستار حمایت هرچه بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان شد.به گزارش روابط هیات پزشکی ورزشی خراسان شمالی، دکتر سید محمد پاک مهر در دیدار اعضای هیات پزشکی ورزشی استان با مدیر کل ورزش و جوانان  استان تصریح کرد: هیات پزشکی ورزشی در امر بازرسی جهت سلامت  ورزشکاران نیاز به کمک و همراهی اداره کل ورزش و جوانان دارد چرا که بازرسی از باشگاههای سطح استان باعث افزایش آمار ورزشکاران سازمان یافته می شود.همچنین خسرو منعمی، مدیر کل ورزش و جوانان استان با تاکید بر اینکه مقوله سلامت ورزشکاران از اولویت های این اداره کل است بر ضرورت جدیت هرچه بیشتر در امر بازرسی از باشگاه ها تاکید کرد.