شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

گزارش تصویری تقدیر از رئیسان هیات و مسئولین کمیته های خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی همدان