چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۵:۳۲

اداره ورزش و جوانان کاکی

بازدید دکتر وحدت رییس هیات پزشکی ورزشی استان از اداره ورزش و جوانان کاکی

بازدید دکتر وحدت از اداره ورزش کاکی

دکتر وحدت رییس هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر از اداره ورزش و جوانان شهر کاکی بازدید کردند.

به گزارش دفتر استان بوشهر و پایگاه خبری تحیلی پزشکی ایران: دکتر وحدت رییس هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر از اداره ورزش و جوانان شهر کاکی بازدید کردند.

 در راستای گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات هیات پزشکی ورزشی در سراسر استان و مسوولین هیات، ضمن حضور در اداره ورزش و جوانان کاکی، با آقای توکلی مسوول کمیته خدمات درمانی دیدار و به بررسی وضعیت موجود و معضلات پرداختند.