یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱

رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرد:

افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات و سرانه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

رئیس کمیه خدمات درمانی

دکتر سعیدی از افزایش سرانه عضویت در این کمیته و همچنین افزایش سقف تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در قبال ورزشکاران آسیب دیده خبر داد.

به نقل پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر رضا سعیدی در تشریح یکی از مصوبات مجمع اخیر فدراسیون پزشکی ورزشی در زمینه کمیته خدمات درمانی این فدراسیون، گفت: با توجه به افزایش تعرفه های خدمات درمانی و هزینه های درمان در طی سالهای گذشته جهت ارتقاء کمی و کیفی سطح ارائه خدمات درمانی به جامعه ورزشی کشور در سال ۱۳۹۸ علاوه بر افزایش تعرفه های خدمات درمانی (برابر مصوب وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی) سقف ارائه خدمات درمانی و پرداخت هزینه درمان نیز بالغ بر ۳۰% افزایش می یابد.
وی افزود: در خصوص سرانه حق عضویت نیز با توجه به عدم افزایش سرانه در طی ۴ سال گذشته علی رغم نرخ رشد تورم در طی این سالها. حسب مصوب مجمع عمومی فدراسیون سرانه حق عضویت در سال ۱۳۹۸مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال "برای یک سال عضویت" تعیین شد.