سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲

دکتر سعیدی اعلام کرد

افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خدمات و سرانه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

رضا سعیدی

رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از افزایش سرانه عضویت در این کمیته و همچنین افزایش سقف تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در قبال ورزشکاران آسیب دیده خبر داد.

به گزارش دفتر هرمزگان، پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر رضا سعیدی در تشریح یکی از مصوبات مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی در زمینه کمیته خدمات درمانی این فدراسیون، گفت: با توجه به افزایش تعرفه های خدمات درمانی و هزینه های درمان در طی سال های گذشته جهت ارتقاء کمی و کیفی سطح ارائه خدمات درمانی به جامعه ورزشی کشور در سال ۱۳۹۸ علاوه بر افزایش تعرفه های خدمات درمانی (برابر مصوب وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی) سقف ارائه خدمات درمانی و پرداخت هزینه درمان نیز بالغ بر ۳۰% افزایش می یابد.
وی افزود: در خصوص سرانه حق عضویت نیز با توجه به عدم افزایش سرانه در طی ۴ سال گذشته علی رغم نرخ رشد تورم در طی این سالها حسب مصوب مجمع عمومی فدراسیون سرانه حق عضویت در سال ۱۳۹۸مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال "برای یک سال عضویت" تعیین گردید.