پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷

/گفت و گوی آموزشی/

تشریح اهمیت فیزیوتراپی توسط دکتر باقری

مصاحبه

دکتر رسول باقری مسئول کمیته توانبخشی هیات پزشکی ورزشی استان سمنان در گفت و گو بابرنامه زندگی سلام صدای استان، به تشریح اهمیت فیزیوتراپی پرداخت و در این زمینه نکات مهمی را به ورزشکاران آسیب دیده گوشزد کرد.