جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۵:۵۰

/گزارش تصویری/

پوشش پزشکی سومین جشنواره ورزشی بازنشستگان در بوشهر