شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۳

اجرای طرح سراسری ((ترویج ورزش برای پیشگیری از فشار خون بالا)) در خراسان شمالی

اجرای طرح سراسری ((ترویج ورزش برای پیشگیری از فشار خون بالا)) در خراسان شمالی