یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸

/دیرین دیرین/

نوشیدن آب این بطری خطرناک است

بطری اب

از بطری های پلاستیکی آب که در گرما مانده اند، آب ننوشید.