یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۴

آزمون پایانی دوره ماساژ ورزشی در خراسان رضوی

خراسان رضوی

دوره ماساژ ورزشی در هیأت پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی به پایان رسید.