سه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۹

گزارش تصویری

تقدیر هیات دو و میدانی از خدمات پزشکی ورزشی

خراسان رضوی

هیات دو و میدانی استان با حضور در هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی از اقای دکتر گلدوزیان رئیس و دکتر احسانی فیزیوتراپ هیات به خاطر ارائه خدمات پزشکی ورزشی به خصوص خدمات رایگان فیزیوتراپی به قهرمانان ملی استان تقدیر و تشکر کرد