جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۷

/گزارش تصویری/

دوره ماساژ ورزشی در خراسان شمالی

پیش نیاز خراسان شمالی1

دوره آموزشی ماساژ ورزشی در خراسان شمالی توسط هیات پزشکی ورزشی استان برگزار شد.