پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۰

/گزارش تصویری/

نظارت دکتر حاکمی بر روند تشکیل پرونده سلامت برای ملی پوشان والیبال بانوان

نظارت دکتر حاکمی بر روند تشکیل پرونده سلامت برای ملی پوشان والیبال بانوان

ستاد پزشکی ورزشی آزادی در شرایطی برای تیم ملی والیبال بانوان پرونده سلامت تشکیل داد که دکتر لاله حاکمی نایب رئیس بانوان فدراسیون بر روند معاینات نظارت داشت. دکتر حاکمی همچنین از اورژانس مستقر در جنب ستاد پزشکی ورزشی و همچنین خوابگاه ورزشکاران بازدید کرد.