یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰

/گزارش تصویری/

دوره دانش افزایی ضد دوپینگ برای آزادکاران ملی پوش

دوره دانش افزایی ضد دوپینگ

دوره دانش افزایش ضد دوپینگ با تدریس دکتر فرزاد شارکی ، قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ برگزار شد .