شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱

کارگاه پیشگیری از کرونا در سالنهای ورزشی زنجان

کارگاه پیشگیری از کرونا در سالنهای ورزشی به همت اداره کل ورزش و جوانان، هیات پزشکی ورزشی و موسسه میعاد راهیان تندرستی برگزار شد.

کارگاه پیشگیری از کرونا در سالنهای ورزشی به همت اداره کل ورزش و جوانان، هیات پزشکی ورزشی و موسسه میعاد راهیان تندرستی برگزار شد.