سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

گزارش تصویری

انجام تست آنالیز ترکیب بدنی از سوی هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی در باشگاه هیژیا شهرستان اراک