دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵

/گزارش تصویری/

ارائه خدمات به شرکت کنندگان در جلسه شورای مشاوران ایثارگران وزرا