یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴

نتایج آزمون نهایی دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان

اطلاعیه

کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی اسامی پذیرفته شدگان دوره امدادگر ورزشی استان اصفهان (چهل و پنجمین دوره) را اعلام کرد.

اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

۱.فرشادابراهیمی  ۲.حسین ابراهیمی تمندگانی ۳.قاسم ابوالقاسمی  ۴.مریم اخلاق پور 

۵.محمدرضا افراز  ۶.حسین آشوری دارگانی ۷.مریم آقابابایی  ۸.سپهر تدین ۹.زکیه تقیان ۱۰.زهرا تقیان جزی  ۱۱.سارا توسلی

۱۲.مجتبی حامدی پور  ۱۳.سینا حسینی سفیددشتی ۱۴.محمدرضا حیدری هرستانی ۱۵.حسین دادخواه تهرانی  ۱۶.رضا دهقانی سامانی ۱۷.مهرداد ذوالفقاری ۱۸.زهرا ربانیان ۱۹.زهرا رضایی  ۲۰.ابراهیم رضایی

۲۱.محمد مهدی رضائی ۲۲.امیرحسین رفیعی

۲۳. منصور زارع شریف ۲۴.حمزه زارعی ۲۵.نفیسه زمانی  ۲۶.فاطمه زهرا زهتابچی ۲۷.مرضیه سهیلی  ۲۸.مجید سیفی 

۲۹.فاطمه شکرالهی یانچشمه 

۳۰.مینو سادات شهشهانی  ۳۱.بهاره شیرانی بیدآبادی ۳۲.فهیمه صادقی ۳۳.سالار صافی ۳۴.فاطمه صیامپور اشکاوندی 

۳۵.مرضیه ضیاء  ۳۶.مهدی ظهوری فرسنگی ۳۷.زهرا عروجی   ۳۸.اکرم علیرضایی ۳۹.طاهره فانی   ۴۰.محمدصادق فتحی ۴۱.مهدی قادری کروه  ۴۲.احسان قاسمی ۴۳.رژینا قدمی  ۴۴.پدرام قربانی کلخواجه ۴۵.سیدعلی کاظمی جبلی ۴۶.محدثه کریمی  ۴۷.جواد کریمی حسن آبادی ۴۸.مریم کریمیان ۴۹.زینب محمدی هرستانی  ۵۰.حسین مرادی ۵۱.محمد مزارع  ۵۲.فاطمه ملکی

۵۳.محمد حسین مهدیان  ۵۴.مریم مولادوست ۵۵.سید عبدالکریم میرعلایی میرآبادی 

۵۶.علی اصغر نادری  ۵۷.خدیجه نادری اشکفتگی  ۵۸.آمنه نادری اشکفتگی 

۵۹.مهدی ناصحی  ۶۰. فاطمه نجاری 

۶۱.مسعود نصر

۶۲.مرضیه نصر اصفهانی ۶۳.فاطمه نوح‌پیشه ۶۴.فاطمه نوروزی  ۶۵.محمد نوری 

۶۶.محمد جواد نیک اقبال  ۶۷.مهدی واعظ ۶۸.امین یزدی سودرجانی.

لازم به ذکر است دانش پذیران برای دریافت مدرک دوره باید با کمیته آموزش هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان (۳۴۴۰۹۸۴۹) تماس حاصل فرمایند.