چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳

/گزارش تصویری/

دیدارهای روز چهارشنبه دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی

دیدارهای روز چهارشنبه دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی

عکس: محبوبه نورانی