چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰

نتایج آزمون نهایی اولین دوره پرستار تیم

نتایج ازمون

کمیته آموزش اسامی پذیرفته شدگان اولین دوره پرستار تیم را اعلام کرد بدین وسیله به اطلاع دانش پذیران دوره پرستار تیم میرساند جهت دریافت مدرک دوره ، ملزم به گذراندن ۵۰ ساعت کارورزی پرستار تیم در کمیته مسابقات فدراسیون پزشکی ورزشی و یا هیئت های تابعه می باشند.

اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد:

شکراله ابومعاش زاده
فاطمه  ایزک جمالی
مریم آخوندی خضراباد
عزیزه آسیابانی بخشایش
رویا بنددار
آرزو بهرامی
ناهید بهروز فر
محیا جعفری
سونا جهانی تابش
اشرف سادات  حسینی
فهیمه حیدر
شهربانو درزی
رامک رامتین
احمدرضا رزمجو
محمد جواد  رستم پور 
مریم  روحی دشتیانی
الهام سلطانی
رویا سلطانی
محمدرضا شاکری
ژاله صادقی
عاطفه صدیقیان
فاطمه  قادری 
ابوالفضل قاسمی زرنوشه
مهناز  کاظمی مطلق
سمیرا لک علی آبادی
مژگان  محمد پور لیما
بابک مقصودی