پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۰

/گزارش تصویری ۴/

/گزارش تصویری 4/

نشست صمیمی رئیس و اعضای هیئت پزشکی ورزشی استان قم با رسول منعم مدیر کل ورزش و جوانان و اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی در حاشیه مراسم افتتاحیه مرکز حرکات اصلاحی و ناهنجاریهای حرکتی