سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۳

سه برابر ظرفیت استقبال کردند؛

پایان دوره ماساژ ورزشی در البرز

ماساژ البرز

دوره ماساژ ورزشی در میان استقبال بالای علاقه مندان در کرج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان البرز، این دوره آموزشی  دو بخش برگزار شد و در بخش اول سه روز دوره پیش نیاز برای 19 نفر از شرکت کنندگان تشکیل شد. اساتید دوره پیش نیاز دکتر امید مرجمکی، دکتر سارا کاویانی و مهناز علینژاد بودند.در بخش دوم دوره که شش روز به طول انجامید تعداد 30 نفر آموزش دیدند. اساتید این دوره دکتر محمدحسین ناصرملی، دکتر فرشاد غزالیان، مجتبی اجاقی، دکتر ابراهیم عباسی، افشین رهبری و حمیدرضا یاوری و خانم ها هدی دیلمی و زینب واشقانی بودند. در  پایان دوره آزمون تئوری و عملی  برگزار شد.از نکات شایان توجه استقبال بیش از اندازه از این دوره بود تا جایی که سه برابر ظرفیت دوره ثبت نام انجام شده بود و تمامی افراد حاضر در لیست رزرو، منتظر ایجاد فضای خالی جهت شرکت در دوره بودند که این امر مبین کیفیت بالای آموزش در دوره های قبل بود.