پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳

از طرف هیات پزشکی ورزشی انجام شد؛

درمان 157 ورزشکار آسیب دیده در اردبیل

کمال نوراله زاده

بیش از980 میلیون ریال هزینه درمان به ورزشکاران آسیب دیده استان اردبیل طی شش ماه پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان اردبیل، دکتر کمال نوراله زاده رئیس هیات با اعلام این خبر، افزود:در شش ماهه سال جاری پرونده های درمانی 157 ورزشکار آسیب دیده به هیات استان ارجاع و هزینه درمانی تایید شده به آنان پرداخت شده است.وی افزود:جمع غرامت پرداختی به آسیب دیدگان ورزشی 980 میلیون ریال و بالاترین هزینه پرداختی به یک ورزشکار آسیب دیده از ناحیه زانو به مبلغ 65 میلیون ریال یعنی سقف غرامت بوده است.دکتر نوراله زاده رشته ورزشی فوتبال و شهرستان اردبیل را دارای بیشترین آسیب دیده ورزشی اعلام کرد.