پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴

هیات پزشکی ورزشی قم برگزار می کند؛

کارگاه دانش افزایی مبارزه با دوپینگ

دوپینگ

کارگاه دانش افزایی مبارزه با دوپینگ و مواد نیروزا و آشنایی با مکمل های ورزشی در قم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان قم، کمیته آموزش هیات در ادامه برنامه های آموزشی خود با هدف بهبود و ارتقای سطح  علمی ورزشکاران و مربیان کارگاه دانش افزایی مبارزه با دوپینگ(جدیدترین لیست داروهای ممنوعه 2016)   را 21 آبان ماه جاری برگزار می کند.مدرس این دوره آموزشی دکتر محمد حضوری کارشناس تغذیه این هیات  و مسئول کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی می باشد.در پایان دوره های آموزشی به افراد شرکت کننده در کلاس گواهی حضور در کلاس صادر می شود