پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱

لگن مایل

لگن مایل

یکی دیگر از ناهنجاری های اندام تحتانی لگن مایل است.

عوارض لگن مایل۱- لنگیدن۲- درد:براثر فشارهای غیر طبیعی روی مفاصل۳-اسکولیوز:انحراف طرفی ستون فقرات۴-خستگی زودرسروش تشخیص لگن مایل*استفاده از صفحه شطرنجی:فرد درپشت صفحه شطرنجی روبروی خط شاخص می ایستدسپس خارهای خاصره ای قدامی فوقانی یا خارهای خلفی فوقانی لگن را علامتگذاری می کنیم اگر این خارها دریک سطح نباشند نشان دهنده لگن مایل می باشد.    حرکات اصلاحی لگن مایلالف) اگر علت کوتاهی عضلات نزدیک کننده یک پا باشد، باید حرکات کششی رابا آنها انجام داد در کنار آن حرکات تقویتی مربوط به عضلات دور کننده ران در همان پا را انجام داد.۱- قسمت داخلی پا را بالای بلندی قرار میدهیم و تاجایی که امکان دارد بالا می بریم این حرکت موجب کشش عضلات نزدیک کننده میشود.۲-به پهلو دراز میکشیم سپس پایی که عضلاتش طویل شده اند را بالا می آوریم این حرکت موجب تقویت عضلات دور کننده پا میگردد.ب) اگر علت کوتاهی عضلات دور کننده یک پا باشد باید حرکات کششی را با آنها انجام داد در کنار آن حرکات تقویتی مربوط به عضلات نزدیک کننده ران در همان پا را انجام داد.۱- فرد در وضعیت ایستاده پایی را که عضلات دور کننده اش کوتاه شده اند را از پای دیگرش رد کرده و به سمت بالا می برد.۲- فرد به پهلو در لبه تخت دراز می کشدسپس پایی که در بالا قرار دارد و عضلات دور کننده اش کوتاه شده اند را از لبه میز به پایین آویزان میکند.۳-در وضعیت خوابیده یا نشسته قرار میگیریم سپس یک توپ بین پاها قرار میدهیم و به توپ با منقبض کردن پایی که عضله اش کشیده شده(طویل شده) است فشار وارد میکنیم.        ۴-در وضعیت ایستاده، نشسته یا خوابیده یک کش محکم به پایی که عضلات نزدیک کننده اش طویل شده اند می بندیم و یک طرف کش را به یک مانع سپس با انقباض پا و فشار وارد کردن به کش پا را به سمت پای دیگر نزدیک می کنیم.ج) کوتاهی یک پا:اگر به علت کوتاهی اندام باشد میتوان از بالا برها در داخل کفش و زیر تخت کفش انجام شود.د) کوتاهی عضله مربعی کمری:(Quadratus Lumborum)۱-فرد به پهلوی سمت مقابل عضله کوتاه شده خم میشوداین حرکت موجب کشش عضله کوتاه شده میگردد.

اکبرچاوشیان-مدرس حرکات اصلاحی-دبیر هیأت پزشکی ورزشی استان کرمان


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.